Formy aktywizacji osób starszych

Seniorów wśród nas jest coraz to więcej. Odnotowano, że w Polsce większość osób po 60 roku życia nie pracuje zawodowo. Zważając, na trudną sytuację osób starszych na rynku często staje się to wówczas koniecznością. W niewielu przypadkach jest świadomym i dobrowolnym wyborem. Wiele osób po przejściu na emeryturę mogłoby dalej pracować. Zależnie od czasu mogłaby to być praca społeczna w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy.

Brak obowiązku wyjścia do pracy dla osób starszych jest wolnym czasem, który w pewien sposób trzeba zagospodarować. W takim kontekście wyjątkowego znaczenia nabiera aktywizacja społeczna osób starszych. Idealne rozwiązanie dla osób samotnych, mieszkających daleko od rodziny oraz pragnących aktywnie i pożytecznie spędzić czas.

Poniżej przedstawimy nowoczesne formy aktywności seniorów w społeczeństwie:

  • Kluby seniora

Najbardziej znana i najkorzystniejsza forma aktywizacji osób starszych w społeczeństwie. Pozwala na spotkania oraz wspólne spędzanie wolnego czasu. Takie kluby zwykle powstają z własnej inicjatywy. Tradycyjne kluby seniora działają na osiedlach, przy domach kultury, bibliotekach, domach opieki społecznej oraz innych organizacjach społecznych. Umożliwiają wykonywanie wielu czynności oraz wspólną zabawę. Można w nich prowadzić proste zajęcia typu gra w szachy lub warcaby, organizować wieczory tematyczne. W bardziej rozbudowanych klubach możliwe są także zajęcia i imprezy odpłatne typu: tańce, zabawa, wycieczki, pikniki. W spotkaniach mogą uczestniczyć seniorzy w różnym wieku. To świetne rozwiązanie na spędzenie wolnego czasu w doborowym towarzystwie.

  • Uniwersytety Trzeciego Wieku – aktywność edukacyjna

Jest to nieco bardziej skomplikowana organizacja, a niżeli kluby seniora. Uniwersytety umożliwiają kształcenie i zdobywanie nowych umiejętności. Pozwalają na realizację pasji i marzeń, budowanie swojej pozycji w społeczeństwie oraz w aktywizacji intelektualnej. Uniwersytety Trzeciego Wieku nie tylko dają seniorom wiele korzyści naukowych – przeciwdziałają także ich samotności. To otwarta droga dla osób starszych, które pragną aktywnie uczestniczyć w życiu publicznym, czerpiąc z tego korzyści.

  • Wolontariat – aktywność dla innych

Kolejną formą aktywizacji osób starszych jest wolontariat. Jego główną cechą charakterystyczną jest dobrowolne wykonywanie pracy na rzecz osób spoza kręgu rodziny lub przyjaciół. Charytatywna pomoc coraz bardziej zauważalna jest wśród seniorów. Wolontariusze seniorzy szczególnie angażują się w organizacje działające na rzecz dzieci, młodzieży, a także osób w podeszłym wieku. Seniorzy bez żadnego wynagrodzenia wykonują prace społeczne dla innych. Coraz bardziej można zauważyć aktywizację seniorów wolontariuszy w różnego rodzaju kołach parafialnych lub zespołach charytatywnych tworzonych przy parafiach. W większości wolontariuszami są kobiety, aczkolwiek mężczyźni też coraz bardziej się w to angażują.

  • Aktywność kulturalna

To bardzo ważny aspekt życia każdego człowieka. W sferze kultury, historii, czy tradycji związanej z określonym miejscem, regionem działa wiele organizacji umożliwiających seniorom bierne uczestnictwo. Ich największą część stanowią właśnie seniorzy. Tego rodzaju działania wymagają zebrania grupy osób pasjonujących się tym samym. Aktywizacja osób starszych w tej kwestii może objawiać się na wiele sposobów. Najczęstszą formą udziału w życiu kulturowym są przygotowywania i występy tańców zapomnianych, spektakle teatralne, chóry. Takie formy aktywizacji osób starszych pozwolą na doskonałą zabawę i obudzą młodego ducha wśród zgromadzonych.

Dodaj komentarz