Jak znaleźć pracę po 50?

Ukończenie 50 roku życia nie musi oznaczać rezygnacji z postawionych sobie celów zawodowych. Osoby takie w dalszym ciągu mogą czerpać satysfakcję z życia zawodowego oraz udoskonalać swoje umiejętności. Przeglądając fora internetowe związane właśnie z tą tematyką, łatwo zorientować się, że osoby będące w tym wieku często tracą wiarę w siebie. Powodem tego jest utrata pracy i brak możliwości ponownego zatrudnienia w innej firmie. Rynek pracy jest trudny, szczególnie dla osób dojrzałych. Niżej zostało zamieszczone kilka istotnych porad jak radzić sobie z taką sytuacją i co należy zrobić by znaleźć pracę po 50.

Jeżeli sytuacja życiowa, zmusi 50-latka do ponownego szukania pracy, pierwszą zasadniczą sprawą, jaką powinna załatwić taka osoba, jest zarejestrowanie się w najbliższym urzędzie pracy i zapoznanie się z oferowanymi tam możliwościami zatrudnienia. Wariant ten niesie za sobą różne plusy. Urząd pracy oprócz pośrednictwa w znalezieniu zatrudnienia może również pomóc w sfinansowaniu kursów, szkoleń lub studiów podyplomowych.

CV osoby po 50.

Bez względu na wiek, każdy bezrobotny ubiegający się o zatrudnienie powinien przygotować CV. Najlepiej, jeżeli dokument ten nie będzie zbyt długi. CV nie powinno liczyć więcej niż 2-3 strony. W przypadku osoby po 50 możliwe jest, iż posiada ona bogate doświadczenie i jest w stanie pochwalić się wieloma osiągnięciami zawodowymi. W tym przypadku możemy pominąć wymienianie kolejnych stanowisk pracy, pracodawców itd. Zamiast tego, na pierwszej stronie CV, należy umieścić krótkie podsumowanie, by osoba czytająca miała możliwość szybkiego pozyskania niezbędnych i interesujących informacji na temat potencjalnego pracownika. W poprawnym CV muszą znaleźć się dane adresowe oraz kontaktowe. Do każdego składanego CV dołączamy specjalnie przeznaczone do tego celu zdjęcie. Należycie sporządzone CV, w przyszłości może zaowocować zaproszeniem ubiegającej się o dane stanowisko osoby na rozmowę kwalifikacyjną.

Stresująca rozmowa kwalifikacyjna.

Rozmowa kwalifikacyjna może być czynnością bardzo stresującą dla osób po 50, tym bardziej, jeżeli nie miała ona wcześniej kontaktu z tego typu procesie rekrutacyjnym. Jakich rad należy udzielić takiej osobie? Z pewnością uprzedzić, że pierwsze wrażenie, odgrywa tutaj dużą rolę. Kandydat ubiegający się o stanowisko powinien być uśmiechnięty, radosny, optymistycznie nastawiony i skoncentrowany. Pierwsze wrażenie to aspekt, na który składa się wiele czynników, jakie powinny idealnie ze sobą współgrać. Pamiętajmy o ubiorze. Zatroszczenie się o odpowiedni ubiór świadczy o szacunku dla rozmówcy. Strój, w którym przychodzimy na rozmowę kwalifikacyjną, powinien być zatem elegancki i dostosowany do rodzaju stanowiska, o jakie się ubiegamy. Podczas rozmowy z potencjalnym pracodawcą pamiętajmy o kontakcie wzrokowym, unikanie go może być znaczącym sygnałem braku pewności siebie. Koncentrujmy się na swoich mocnych stronach, sukcesach, jakie osiągnęliśmy. Nie bójmy się wyrażać własnego zdania i proponować nowych rozwiązań, jakie wydają nam się w danym czasie odpowiednie.

Plusy zatrudnienia osoby po 50.

Wiek 50 lat wcale nie musi być przeszkodą w uzyskaniu pracy, wręcz przeciwnie. Pracodawca, wybierając takiego właśnie pracownika, dostaje gwarancję pracy opartej na doświadczeniu, spokoju, determinacji, zaangażowaniu i precyzji. Należy pamiętać, że zatrudnienie pracownika po 50 roku życia zmniejsza ryzyko nieprzewidzianych i komplikujących współpracę sytuacji życiowych. Pracownik po 50 to również mniejsze koszty pracy dla firm. W przypadku kiedy zatrudniona osoba ukończy określony wiek, firma jest zwolniona z płacenia składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Kiedy pracodawca przyjmuje osobę 50+, zostaje zwolniony z płacenia tych składek przez okres 12 miesięcy. Firma również zyskuje 85% zniżki z kosztów kursów i szkoleń, jeżeli pracodawca chce rozwijać kompetencje swoich pracowników.

Jak widać, nie warto się załamywać. Osoby po 50, mają duże szanse na znalezienie zatrudnienia w interesującym ich fachu. Grunt to pozytywne nastawienie i niepoddawanie się licznymi niepowodzeniami. Na polskim rynku, nie brakuje pracodawców, którzy kuszeni istotnymi korzyściami wynikającymi z zatrudnienia takiej osoby, będą skłonni podjąć współpracę. Trzeba uzbroić się w cierpliwość i działać.

Dodaj komentarz